Tag

depresija

Još na samom početku svog rada u psihijatriji, kao specijalizant koji uči, naleteo sam na knjigu „Gubitak tuge“ (eng. Loss of Sadness). Ova knjiga je izuzetno uticala na mene, mada nekako verujem da je samo prva na koju sam naleteo i koja je potvrdila moje intuitivne osećaje. Ona govori o tome kako trenutna dijagnostika depresije utiče na patologizovanje normalne tuge, odnosno da tumači kao poremećaj i onu tugu koja je često vrlo adekvatna. U narednih 10 godina kako sam izučavao ovu tematiku nailazio sam na brojne psihijatre, istraživače, filozofe i organizacije koji dele ovo mišljenje. Naravno među njima postoje kvantitativne razlike, od onih koji smatraju da depresija kao poremećaj ne postoji, zatim onih koji misle da postoji, ali da ne treba da se leči farmakoterapijski, do onih koji misle da postoji kod malog broja ljudi, značajno manjeg od onog koji danas ispunjavaju kriterijume za tu dijagnozu (mogu reći da ja najviše naginjem ovoj grupi).

Ciljevi cele te grupe koja se ne slaže sa trenutnim dijagnostičkim i terapijskim praksama u pogledu depresivnog poremećaja su:

  1. da se pooštre kriterijumi za dijagnostikovanje depresije i u obzir uzme kontekst, odnosno da se više obraća pažnja na razloge za patnju osobe koja traži pomoć.
  2. da se smanji zavisnost psihijatrije od farmakoterapije kao najčešće prvog i često jedinog načina pružanja pomoći tim osobama.

Oba ova cilja su u svojoj osnovi plemenita. Prvi, jer iziskuje više razumevanja za patnju kao normalan i sastavni deo života, kao i za veće razumevanje socijalnih uzroka te patnje. Neki misle da je psihoterapija mnogo bolje rešenje; npr. ja se delimično slažem, ali ne potpuno, i mislim da je takav pristup povezan sa brojnim drugim problemima, ali o tome u narednom postu. Za sada je važno znati da ni psihoterapija, kao ni farmakoterapija neće pomoći brojnim pacijentima (istraživanja to jasno pokazuju).

Drugi cilj se više fokusira na socijalno ili psihoterapijsko rešavanje problema, da bi se izbeglo nepotrebno prepisivanje lekova osobama kojima to nije potrebno, a koji neumitno izazivaju neželjene reakcije, psihičku, pa i fizičku zavisnost. Mislim da je ovo takođe izuzetno važno već i zbog toga što se pažnja pacijenta preusmerava sa rešavanja objektivnih životnih okolnosti koje su dovele do osećaja tuge, na očekivanje rešenja od nekih tableta, a to može da dovede do pasivizacije pacijenta i odricanja od odgovornosti za sopstveno stanje. Krajnje pojednostavljen primer bi bila osoba sa depresijom čiji je uzrok usamljenost. U ovoj varijanti ona bi čekala da se bolje oseća uz pomoć lekova: „pa kad budem bolje počeću da se družim ili tražim partnera“. Ispravnije je postavljanje cilja da se promenama u socijalnoj sferi dovede do poboljšanja psihičkog stanja. Čini mi se da prvi pristup može čak da produži ovo stanje i učini ga hroničnim. Ovo je naravno vrlo pojednostavljen primer, ali sam u praksi na ovaj tip razmišljanja kod pacijenata nailazio previše često za moj ukus. I tu sad dolazimo do poslednjeg pitanja iz naslova teksta ovog posta.

Uzaludnost promene?

Zašto je cilj za promenom odnosa psihijatrije prema depresiji uzaludan? Samo pitanje koje u sebi ima tvrdnju je fatalističko, naravno nosi sa sobom „šok efekat“, ali nažalost nije potpuno netačno. Možda bi ispravnije bilo reći: „Zašto je cilj promene odnosa psihijatrije prema depresiji izuzetno teško ostvariv?“. A odgovor na to pitanje leži u motivaciji za promenom. Da bi se nešto promenilo potrebno je da imamo razlog i želju da to promenimo. Za sada jedini koji imaju tu želju je mala grupa naučne zajednice koja ili nema nikakvu ili ima minimalnu finansijsku korist od takvog stava, kao i mala grupa pacijenata koja se prepoznala kao žrtva ovakvog pristupa lečenju. Ali i pored toga što dižu glas na društvenim mrežama i povremeno drugim medijima, ova grupa je uglavnom marginalna. Ako se zapitamo šta je sa drugima, videćemo da tu postoji ogromna grupa ljudi koja ima koristi tekućeg sistema, bilo kratkoročnu ili dugoročnu, i koji će se svim silama suprotstavljati promeni. I nažalost ta grupa je značajno brojnija, raznovrsnija i uz to finansijski i uticajno moćnija.

Pacijent-doktor
  1. Prvo da vidimo naravno šta je sa drugim psihijatrima? Da li oni prepoznaju da nešto nije u redu sa načinom na koji se radi? Pa, većina ne. A postoji nekoliko razloga za to. Prvo, naš mozak često ume da preuveličava efekte koje želimo da vidimo, a umanjuje one koji ne odgovaraju toj slici. Ako ja dam pacijentu antidepresiv i njemu bude bolje, ja ću verovati da sam mu pomogao lekom (iako je verovatnoća da je to placebo efekat vrlo visoka). S druge strane, ako pacijentu dam lek i ne pomognem mu, verovaću da je to tako jer njemu ili njoj ionako nije bilo pomoći. U oba ova događaja lekar je pod uticajem dva faktora koja jako utiču na to da se pozitivni slučajevi sagledaju mnogo jasnije u memoriji nego negativni, i tako opravdavaju aktuelni model rada. Prvo, vreme i energija koji su potrebni da dam lek mnogo su manji u odnosu na vreme koje je potrebno da razumem sve socijalne i psihološke faktore patnje pacijenta i ponudim neku vrstu rešenja zasnovanu na promeni životnog stila. Drugo, ako se pojavi osoba koja pati i koja traži pomoć, mi kao lekari imamo veliku želju da zaista nešto učinimo. Stepen anksioznosti koji je potrebno izdržati gledajući u oči osobu koja vas moli za olakšanje, a da joj vi kažete da ne možete ništa da učinite je nepojmljiv. I onda u praksi imamo situaciju da nam na vrata uđe uplakana žena koja je izgubila nekog bliskog člana porodice ili osoba koja je izgubila posao i ima mešavinu visoke anksioznosti zbog neizvesnosti i tuge zbog nepravde. Ono što ja nudim kao rešenje su reči utehe. Međutim, neophodno je da se tim osobama objasni da će najveći deo patnje ili vremenom proći (kod prve osobe) ili proći tek sa rešenjem objektivnog problema nezaposlenosti (druga osoba). Da ih gledam u oči i praktično kažem da ja ne mogu da im pomognem ili da mogu, ali na krajnje simboličan način. Ogromna je anksioznost koju lekari, a oni su većinom empatični ljudi, u tom trenutku moraju da iznesu. I naravno onda se pribegava lakšem rešenju. Pilula. Možda neće pomoći, ali ja umirim svoju savest time što sam nešto dao, na neki način sam makar pokušao da pomognem. Budući da i sam želim da pomognem, ubediću sebe da će taj lek pomoći toj osobi. Šta će biti za godinu, dve, ili čak i više, o tome ne moram sad da razmišljam. Dakle, lekovi višestruko olakšavaju rad lekarima.
  2. Onda dolazimo do samih pacijenata. Ako samo pogledamo primer koji sam gore naveo, kojeg biste vi lekara više želeli u trenutku kada patite? Onog koji vam kaže da ne može da vam pomogne ili da je jedina pomoć vreme ili nešto što ćete vi sami uraditi? Ili onoga koji će vam reći da ima lek za vaš problem? Verovatno bi svaka osoba koja je ikada imala neki zdravstveni problem bilo kog tipa, ako bi naletela na lekara koji ne nudi instant rešenje tražila drugo mišljenje. To nam je u krvi. Neprihvatljivo nam je da se ne može pomoći. Lekarima se daje gotovo magijska moć i lekar je ili dobar ili loš. Ili je dobar jer je izlečio ili je loš jer nije, sredina ne postoji. Iz ovoga vidimo da ni pacijenti nemaju posebno veliku motivaciju za drugim pristupom. Većini je lakše da im se kaže da je problem u hemiji u mozgu i da će to lek da reši, nego da ponekad prihvate i ličnu odgovornost za svoje stanje i da je potrebno da idu težim putem do poboljšanja. Hoćemo brze i lake rezultate. A to hoćemo između ostalog i zbog uticaja sledeće grupe.
  3. Naravno, farmaceutska industrija nas je naučila da ne postoji problem za koji nema leka. Ovde nije potrebno da naglasim zbog čega oni imaju koristi od aktuelnog modela, ali je važno naglasiti da ovde leži „finansijski moćniji“ deo iz gore pomenutog osvrta na one koji održavaju sistem. Ova industrija zaista ulaže ogroman novac da se aktuelni model održi.
  4. To ne smeta ni poslednjoj grupi, a to su političari ili čak politički sistem kao takav. Oni em što dobijaju novac da održe sistem, em skidaju odgovornost sa sebe kroz personifikaciju tegoba, bez uzimanja u obzir socijalnih faktora. Npr. u SAD trenutno oko 12% ljudi uzima antidepresive, što je četiri do šest puta više nego pre 30 godina. Prema sadašnjem modelu lečenja u psihijatriji ti depresivni ljudi se leče kao da ONI imaju neki PROBLEM, poremećaj i da je rešenje samo u njima. S druge strane, da li možda deo odgovornosti za to imaju političari koji su u vođenju zemlje doveli do osiromašenja i nesigurnosti ogromnog broja ljudi. Dakle, PACIJENTI imaju PATNJU, ali DRŽAVA/POLITIČARI prave PROBLEM. Mnogi od pacijenata umesto da se bave nezadovoljstvom što država ne čini stvari koje bi im pomogle u životu ili čini stvari koje im odmažu, se umesto toga bave pronalaženjem „pravog“ leka za svoju „depresiju“. To je dakle ta patologizacija normalne tuge ili izraženog nezadovoljstva. I to naravno odgovara političarima jer skida odgovornost sa njih.

I šta sad?

Kao što iz ovih primera vidimo, veliki broj ljudi, iz različitih razloga, ima motiv da se trenutni sistem održi. Da li to znači da se ne treba boriti? Ne. Ali mora se shvatiti težina borbe i naći način da se određenim grupama ponudi bolje rešenje. Treba početi sa prve dve grupe koje iz prevashodno iskrenih razloga teže inerciji. Lekarima treba više edukacije i ukazivanje na istraživanja koja govore o maloj efikasnosti lekova, kao i njihovoj dugoročnoj štetnosti, a i o socijalnim faktorima kao najčešće dominantnim uzrocima. To treba da povede ona mala grupa koja se već time bavi. Nažalost, uporedo sa tim ide i edukacija koja je finansirana od strane farmaceutske industrije i koja govori upravo suprotno, po mom iskustvu, često vešto koristeći rezultate istraživanja da prikažu sliku onakvom kakva njima pogoduje. Zatim je potrebna i veća edukacija pacijenata, ali i opšte populacije. Moraju se shvatiti i prihvatiti ograničene mogućnosti medicine sa kojom moramo da živimo, prepoznati pravi uzroci i osnažiti pacijenta da preuzme odgovornost za sopstveno zdravlje. Opet, sve vreme mi ćemo uporedo trpeti suprotan uticaj farmaceutske industrije i na ovu populaciju. Zatim te dve grupe mogu da izvrše pritisak na četvrtu i donesu potrebne zakonske promene. To naravno sve divno zvuči na papiru, ali sam proces će u najboljem slučaju biti jako dug, a u najgorem nemoguć. Evo ja, kao svoj mali doprinos ovom procesu, objavljujem ovaj post.

Za potpuno razumevanje ovog posta preporučujem da se prvo pročita post o depresiji.

Nedavno je objavljen izuzetno važan (moglo bi se reći i revolucionaran) rad o apstinencijalnom sindromu kod osoba koje prestanu da uzimaju antidepresive. Prošlo je 10 godina od prvog istraživanja koje je dovelo u pitanje efikasnost antidepresiva. Glavna tema u psihijatrijskim naučnim krugovima po pitanju farmakoterapije depresije vodi se oko pitanja „da li lekovi rade“, odnosno da li zaista leče depresiju ili je to samo placebo efekat. Pitanje bezbednosti je negde stavljeno sa strane zato što je dogma bila da su antidepresivi bezbedni. Primećena su prolazna neželjena dejstva u vidu mučnine, zatvora, dijareje, suvih usta, poremećaja seksualne želje i funkcije, kod pojedinih povećanje apetita i težine, itd, ali su ti efekti bili relativno retki, prolazni ili blagi u intenzitetu i podnošljivi za većinu. Najznačajniji primećeni neželjeni efekat ticao se paradoksalnog povećanja suicidalnosti kod tinejdžera. Čak je Američka agencija za kontrolu lekova 2004. godine uvela da na kutijama antidepresiva stoji napomena da je ovo moguće neželjeno dejstvo.

Iz nekoliko razloga ovo ipak nije značajnije uticalo na opštu upotrebu antidepresiva. Prvo, zato što je ovo uočeno samo kod mlađih od 18 godina (i kod njih jeste u narednim godinama smanjeno prepisivanje antidepresiva, ali se vremenom ono opet vratilo na nivoe od pre uvođenje pomenutog upozorenja), dok isto nije važilo za starije. Drugo, što je suicid ipak jako redak događaj i apsolutni rizik je samim tim vrlo nizak. I treće, što postoje brojna pitanja u vezi sa ispravnošću samog zaključka. Za većinu pacijenata antidepresivi su važili za bezbedno rešenje jednog ozbiljnog oboljenja, kako je predstavljana depresija, iako je sama ta premisa vrlo upitna.

 

Zemljotres u istraživačkim krugovima

Sada se javlja gotovo šokantno istraživanje gde je analizom 14 studija poređenja lekova ustanovljeno da preko 50% pacijenata na antidepresivima po isključivanju istih imaju nekakve neželjene efekte koji su posledica tog isključivanja (apstinencijalna kriza). Kod polovine njih (odnosno 25% svih pacijenata) ti neželjeni efekti su izuzetno teški. Druga važna stvar koju su pronašli je da ti simptomi neretko traju i po nekoliko meseci. Već duže vreme je u naučnoj zajednici poznato postojanje apstinencijalnog sindroma kod skidanja sa antidepresiva, ali je stav bio da je on redak i kratak (do dve nedelje). Iz tog razloga je ovo važan nalaz, jer je značajno različit od onoga što je do sada bilo prihvaćeno mišljenje!

nesanica-anksioznost

Priču čini posebno interesantnom to što postoje slojevi ispod ovog nalaza koji otvaraju nova pitanja.

Prvo i očigledno je da je potrebno napraviti novu procenu odnosa štete i koristi (eng. „cost/benefit analysis“) od uvođenja antidepresiva, jer izgleda da taj odnos značajno povećava potencijalnu štetu u odnosu na već vrlo diksutabilnu ili malu korist koju njihova upotreba donosi.

Drugo, postavlja se pitanje šta činiti sa osobama koje su trenutno na antidepresivima, pa postoji potreba za edukacijom psihijatara u pogledu pružanja pomoći pacijentima kako da se “skinu” sa lekova.

Ali ono što nije odmah očigledno, a jednako je važno, je što ovaj nalaz dovodi u pitanje ne samo farmakoterapijski pristup depresiji, već naše shvatanje depresije kao poremećaja uopšte. Naime, jedan od osnovnih postulata koji se uči još na studijama medicine, a posebno se učvršćuje tokom specijalizacije je da je depresija dominantno rekurentan poremećaj (povratne prirode, ponovo se javlja). To je poremećaj koji dolazi i odlazi u periodima, nije konstantan. I to bez sumnje za neke pacijente jeste tako. Ali sada se priča komplikuje.

Prvo da naznačim da su dva osnovna simptoma koji se javljaju u apstinencijalnom sindromu:

1) visoka anksioznost, koja je vrlo povezana sa depresijom. Anksiozni ljudi češće postaju depresivni i obrnuto, i

2) nesanica, koja je takođe jedan od kriterijuma za depresiju i jedan od najčešćih simptoma depresije.

Ako imamo na umu ova dva simptoma i njihovu povezanost sa kliničkom slikom depresije, možemo da razumemo zašto je trebalo ovoliko dugo da se raščlane apstinencijalni sindrom i depresija. Takođe, dovodi se u pitanje i naše tumačenje ponovne pojave depresije kod osoba koje prekidaju antidepresivnu farmakoterapiju. Da li je zaista depresija toliko često povratna ili mi u pokušaju da pomognemo pacijentima kod nekih nenamerno pravimo zavisnost od antidepresiva, čije simptome ne prepoznajemo u toku isključivanja leka zbog sličnosti sa depresijom i tumačimo je kao povratnu depresiju?

Na makro planu, iz narednog grafikona možemo videti kako to potencijalno izgleda:

Propisivanje antidepresiva u Engleskoj

Vidimo da je u poslednjih deset godina broj antidepresiva koji su prepisani u Engleskoj udvostručen. Za sve to vreme broj novodijagnostikovanih je svake godine skoro isti. Dakle, povećanje nije posledica povećanja broja osoba kod kojih se dijagnostikuje depresivni poremećaj, već što ti ljudi postaju višegodišnji ili višedecenijski korisnici antidepresiva. I sad se postavlja pitanje, da li oni ne mogu da prestanu da uzimaju lekove zato što je depresija hronična, povratna bolest ILI zato što čim probaju da prestanu dobijaju anksioznost i nesanicu i počinju ponovo da uzimaju lekove jer misle da je to vraćanje depresije?

Do sada bi skoro svi lekari, a samim tim i pacijenti, verovali da je u pitanju prva opcija. Posle ovog istraživanja svi mi moramo da se zamislimo i:

1) budemo mnogo oprezniji pri uključivanju antidepresiva,

2) značajno sporije ih isključujemo, i

3) spremimo pacijenta da određeno vreme može biti problema u vidu apstinencijalnih simptoma i da u tom slučaju ne paničimo ni mi, ni oni.

 

Kliničke studije

Još jedna izuzetno važna stvar koju ovaj nalaz dovodi u pitanje su sva dosadašnja istraživanja efikasnosti antidepresiva. Naime, kada želimo da utvrdimo da li je neki lek efikasan, mi moramo da uradimo kliničku studiju. Ona se radi (najčešće, a postoje i varijacije) tako što se pacijenti podele na pacijente koji primaju lek i pacijente koji primaju placebo (ne-lek, pilula koja nema aktivnu supstancu u sebi). Pacijenti i lekari ne znaju šta pacijent dobija (to se iz relevantne centrale dostavlja neobeleženo, sa šifrom). Pacijenti koji se prvi put javljaju lekaru se gotovo nikada ili jako retko uvode u takve studije. To znači da su pacijenti u tim studijama već koristili neki antidepresiv. Ali (uz njihovu saglasnost), oni se isključuju sa leka na dve nedelje kako bi se lek iščistio iz organizma (što je igrom slučaja i period koji je do sada smatran da je dovoljan da prođu apstinencijalni simptomi) i tek onda počinju da dobijaju novu pilulu, koja može biti novi lek ili placebo (ne znaju). Pacijentima se, uz pomoć određenih upitnika, meri stanje u trenutku početka uzimanja novog leka (ili placeba) i nakon nekoliko nedelja (4 do 8 najčešće) se porede dve grupe. Tu dolazimo do začkoljice u priči koja se sada uvodi. Upitnici UVEK imaju pitanja o anksioznosti i nesanici (jer su to česti simptomi u depresiji) i dodaju se na ukupan skor stanja pacijenata. Ako imamo dva pacijenta koja su skinuta sa prethodnog antidepresiva pre dve nedelje i testiramo ih, oni će moguće zbog apstinencijalnog sindroma imati visoke ocene za nesanicu i anksioznost. Jedan od njih će dobiti novi lek, koji se testira, i zbog ponovnog dolaska aktivne supstance koja utiče na iste receptore (svi antidepresivi imaju relativno sličan mehanizam dejstva, sa određenim varijacijama) njegova apstinencijalna kriza će proći, pašće anksioznost i bolje će spavati. S druge strane, drugi pacijent će dobiti placebo i receptori će ostati ogoljeni. Pošto sada znamo da apstinencijalna kriza kod nemalog broja pacijenata traje i više meseci, anksioznost i nesanica te osobe neće prolaziti do kraja istraživačkog perioda (1-2 meseca) i te ocene će ostati visoke. Kada se uporede prvi i drugi pacijent, ocene se razlikuju i deluje da lek radi. Međutim, postavlja se pitanje da li se ocene zaista razlikuju zbog uticaja leka na depresivni poremećaj ILI je to posledica zavisnosti koju smo mi lekari prethodno u svom neznanju izazvali i za koju ni pacijent nije znao da je ima? Ovo pitanje je posebno važno s obzirom na to da je razlika u poboljšanju koja postoji u istraživanjima između antidepresiva i placeba već jako mala, svega oko 3 boda. U najčešće korišćenom upitniku nesanica nosi 6 bodova, a psihička anksioznost 4. Nije teška računica i jasno je da sa novim znanjima o apstinencijalnom sindromu celokupan rezultat svih dosadašnjih kliničkih studija može da se okrene naglavačke. Ali i ne mora.

Da ne bude zabune, ja ne tvrdim da sigurno antidepresivi nisu bolji od placeba, već da moramo da dobro promislimo i kritički posmatramo dosadašnje rezultate. Šta to definitivno znači za efikasnost antidepresiva znaćemo tek kada se urade nove kliničke studije koje će uvažiti ovu novu realnost i probati da u dizajnu studije reše taj problem.

Istraživanje je toliko revolucionarno ne samo zbog novih zaključaka koje donosi, već i zbog toga što dovodi u pitanje mnoge stvari za koje smo mislili da su nesporne. Lično ne pamtim kada sam bio toliko uzbuđen zbog nekog rada i radujem se narednim godinama i promenama do kojih će, čini mi se, morati da dođe u našem pristupu depresivnom poremećaju, njegovom istraživanju i njegovoj terapiji.

Deo prvi: Šta je depresija?

Depresivni poremećaj je najčešća i najkontroverznija psihijatrijska dijagnoza. Procenjuje se da postoji 300 miliona ljudi u svetu koji pati od tog poremećaja, sa tendencijom rasta prevalence. S druge strane, postoje grupe koje tvrde da taj poremećaj uopšte ne postoji ili da su brojke dramatično uvećane preširokim i nedovoljno jasnim dijagnostičkim kriterijumima.

Da bismo razumeli srž problema moramo da shvatimo prvo šta je bolest. Ljudi često misle da je bolest jednostavan i lako razumljiv pojam jer imaju na umu samo njegove čiste prezentacije. Karcinom je bolest jer se stvaraju ćelije koje se nekontrolisano dele, ponašaju nezavisno od organizma i ubijaju ga. Grip je bolest jer nas napada strani organizam i izaziva vrlo specifične, jasne simptome. U oba ova primera mi imamo jasan uzrok koji dovodi do kvalitativno različitog stanja organizma u odnosu na ono što smatramo normalnim. Ali pored ovakvih stanja postoje mnoge kompleksne forme ljudskog zdravlja i bolesti koje lekari pokušavaju da razumeju i ponekad veštački definišu liniju razdvajanja između zdravog i bolesnog. Jedno od takvih stanja je depresija.